ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงาน จำนวน 2 อัตรา
 •     ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครงาน จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี และพนักงานขาย ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานสำนักงาน ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-8401
 • หน่วยงาน    ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/02/2556
 • หมดเขต    15/02/2556
 • อ่าน   747
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294