ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • สรรหาและเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
 •     สำนักงานเขตพ้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม เชียงใหม่ สรรหาและเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ กลุ่มอำนวยการ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป หรือสอบถามได้ที่ 0-5346-5374
 • หน่วยงาน    สำนักงานเขตพ้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/02/2556
 • หมดเขต    //2556
 • อ่าน   741
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294