ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
  • รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  •     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ http://www.grad.cmu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-2405
  • หน่วยงาน    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
  • วันที่ประกาศ   19/02/2556
  • หมดเขต    03/03/2556
  • อ่าน   534
  • ผู้ส่ง   
  •      สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
    49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294