ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัคร ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถ1 ตำแหน่ง
 •      โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่ รับสมัคร ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถ1 ตำแหน่ง ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ กลุ่มงานสารบรรณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2180
 • หน่วยงาน    โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/02/2556
 • หมดเขต    27/02/2556
 • อ่าน   512
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294