ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมช่วงปิดเทอมภาคเรียน
 •     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมช่วงปิดเทอมภาคเรียน โครงการอบรม วาดเส้น สีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 11 ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5327-7855
 • หน่วยงาน    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/02/2556
 • หมดเขต    01/03/2556
 • อ่าน   499
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294