ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่การเงิน 1 ตำแหน่ง
 •     โรงเรียนนวมินทรชูทิศ พายัพ อ.แม่ริม เชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่การเงิน 1 ตำแหน่ง ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานส่งเสริมบุคลากร โรงเรียนนวมินทรชูทิศ พายัพ อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2180
 • หน่วยงาน    โรงเรียนนวมินทรชูทิศ พายัพ อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/05/2556
 • หมดเขต    29/05/2556
 • อ่าน   863
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294