ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
 •     โรงพยาบาลสันทราย ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้, พยาบาลวิชาชีพ, พนักงานประจำห้องยา, พนักงานห้องบัตร ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสันทราย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-1194
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสันทราย ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/06/2556
 • หมดเขต    25/07/2556
 • อ่าน   1374
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294