ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลากรประจำตำแหน่งต่างๆ
 •     โรงพยาบาลแมคคอร์มิค อ.เมือง เีชียงใหม่ รับสมัครบุคคลากรประจำตำแหน่งต่างๆ ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 5 อัตรา, พยาบาลวิชาชีพ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ แผนกทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานบริการ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค อ.เมือง เีชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-1753
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลแมคคอร์มิค อ.เมือง เีชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/06/2556
 • หมดเขต    31/07/2556
 • อ่าน   2511
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294