ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา
 •     โรงพยาบาลดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ , เภสัชกร ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลดอยหล่อ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5326-7397 ต่อ 101
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/06/2556
 • หมดเขต    05/07/2556
 • อ่าน   917
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294