ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงานหลายตำแหน่ง
 •     โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ รับสมัครงานหลายตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง, หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง , ผู้ช่วยกุ๊ก , กุ๊ก , เจ้าหน้าที่การตลาด , พนักงานการตลาด, พนักงานล้างจาน, เจ้าหน้าที่สหกรณ์, พยาบาลวิชาชีพ, นักรังสีเทคนิค นักกายภาพบำบัด, ผู้ช่วยนักเทคนิค, ผู็ช่วยเภสัชกร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ แผนกบุุคคล โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5380-1999
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/06/2556
 • หมดเขต    30/06/2556
 • อ่าน   1681
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294