ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงาน
 •     สหกรณ์โคนม เชียงใหม่ จำกัด ต.ไชยสถาน อ.สารภี เชียงใหม่ รับสมัครงาน พนักงานตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ จำนวน 1 อัตรา, เจ้าหน้าที่ ยูเอชที จำนวน 1 อัตรา , ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สหกรณ์โคนม เชียงใหม่ จำกัด ต.ไชยสถาน อ.สารภี เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5396-3200
 • หน่วยงาน    สหกรณ์โคนม เชียงใหม่ จำกัด ต.ไชยสถาน อ.สารภี เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/07/2556
 • หมดเขต    31/07/2556
 • อ่าน   1623
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294