ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าทำงาน
 •     มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อ.แม่ริม เชียงใหม่ รับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าทำงาน ตำแหน่ง แม่บ้าน อายุ 20 ปีขึ้นไป จำนวน 1 ตำแหน่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2271
 • หน่วยงาน    มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/07/2556
 • หมดเขต    26/07/2556
 • อ่าน   2033
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294