ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
 •     โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อ.แม่ริม เชียงใหม่ รับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง และพนักงานขับรถ 1 ตำแหน่ง ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานส่งเสริมบุคลากร ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2180
 • หน่วยงาน    โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/07/2556
 • หมดเขต    19/07/2556
 • อ่าน   1156
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294