ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 •     โรงพยาบาลสันป่าตอง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานธุรการ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลสันป่าตอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที 31 กรกฎาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5331-1404
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสันป่าตอง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/07/2556
 • หมดเขต    31/07/2556
 • อ่าน   1399
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294