ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าบรรจุเป็นพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 •     บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าบรรจุเป็นพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้าน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา, สาขาวิชาบัญชี จำนวน 1 อัตรา, ระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-2831-3378
 • หน่วยงาน    บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 • วันที่ประกาศ   24/07/2556
 • หมดเขต    25/07/2556
 • อ่าน   1458
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294