ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงานหลายอัตรา
 •     โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ รับสมัครงานหลายอัตรา ตำแหน่งกุ๊ก, ผู้ช่วยกุ๊ก, โภชบำบัด, เจ้าหน้าที่ตลาด, พยาบาลวิชาชีพ, นักรังสีเทคนิค, เภสัชกร หัวหน้าเภสัชกร ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5380-1999
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/11/2556
 • หมดเขต    30/11/2556
 • อ่าน   1240
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294