ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
 •     กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ป.โท 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-3111
 • หน่วยงาน    กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/11/2556
 • หมดเขต    04/12/2556
 • อ่าน   1141
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294