ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 •     สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ ประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานบุคลากร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5321-7708 ต่อ 728
 • หน่วยงาน    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/12/2556
 • หมดเขต    06/12/2556
 • อ่าน   496
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294