ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่จ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่จ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 18 อัตรา ตำแหน่งพนักงานประจำตึก, พนักงานลาดยาง, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลสง , พนักงานประจำรถกระเช้าไฟฟ้า , พนักงานประจำรถสุขาเคลื่อนที่ , ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5399-8333 ต่อ 236
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/12/2556
 • หมดเขต    27/12/2556
 • อ่าน   1062
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294