ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปี 2557
 •     กรมยุทธศึกษาทหารบก แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ รับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่า ทหารราบ ประจำปี 2557 ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ หรือสอบถามได้ที่ 0-2241-4068
 • หน่วยงาน    กรมยุทธศึกษาทหารบก แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ
 • วันที่ประกาศ   26/12/2556
 • หมดเขต    //2556
 • อ่าน   507
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294