ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 •     สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป จำนวน1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มกราคม 2557 หรือสอบถามไ้ด้ที่ 0-5321-8032 ต่อ 105
 • หน่วยงาน    สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/01/2557
 • หมดเขต    10/01/2557
 • อ่าน   1598
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294