ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครหลายตำแหน่ง
 •     โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ รับสมัครหลายตำแหน่ง ตำแหน่ง กุ๊ก 2 อัตรา, ผู้ช่วยกุ๊ก 2 อัตรา, โภชนบำบัด 1 อัตรา, เจ้าหน้าที่การตลาด 2 อัตรา, พยาบาลวิชาชีพ , นักรังสีเทคนิค, เภสัชกร, หัวหน้าเภสัชกร ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ แผนกบุคคล โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5380-1440
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/01/2557
 • หมดเขต    31/01/2557
 • อ่าน   1115
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294