ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรพนักงานช่วยการพยาบาล หลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน
 •     ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรพนักงานช่วยการพยาบาล หลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน ผู้สนใจติดต่อได้ที่ แผนกทรัพยากรมนุษย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-6504
 • หน่วยงาน    ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/01/2557
 • หมดเขต    03/02/2557
 • อ่าน   648
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294