ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง พนักงานนำชม
 •     ศาลาธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ถนน ราชดำเนิน เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง พนักงานนำชม ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานบริหารทั่วไป ศาลาธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ถนน ราชดำเนิน เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มกราคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5322-4237
 • หน่วยงาน    ศาลาธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ถนน ราชดำเนิน เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/01/2557
 • หมดเขต    17/01/2557
 • อ่าน   894
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294