ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
 •     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.med.cmu.ac.th และยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ (ชั้น 7) อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 เมษายน 2557
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/03/2557
 • หมดเขต    25/04/2557
 • อ่าน   1356
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294