ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ
 •     สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 อ.แม่ริม เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ , ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นดยบายและแผน , ตำแหน่งนักสำรวจิน ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 เมษายน2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5312-1167
 • หน่วยงาน    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/04/2557
 • หมดเขต    17/04/2557
 • อ่าน   1582
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294