ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล
 •     เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ 8 1 อัตรา, ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ อาคารอำนวยการ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5385-2113
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/04/2557
 • หมดเขต    12/05/2557
 • อ่าน   2715
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294