ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงาน
 •     โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ รับสมัครงาน หลายตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด 2 อัตรา, พยาบาลวิชาชีพ หลายอัตรา, นักรังสีเทคนิค 4 อัตรา, หัวหน้าเภสัช 1 อัตรา, เจ้าหน้าที่บัญชี 3 อัตรา, ธุรการ 1 อัตรา และรับสมัครงานตำแหน่งงานสำหรับคนพิการ เจ้าหน้าที่พัสดุ 2 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอชยื่นเอกสารได้ที่ แผนกบุคคล โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5380-1999
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/04/2557
 • หมดเขต    30/04/2557
 • อ่าน   1846
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294