ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท
 •     มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 02-441-4125 ต่อ 112-113
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
 • วันที่ประกาศ   22/04/2557
 • หมดเขต    30/04/2557
 • อ่าน   398
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294