ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2557
 •     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมือง พิษณุโลก รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2557 ภาค ปกติ ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมือง พิษณุโลก ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 เมษายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5526-7000
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมือง พิษณุโลก
 • วันที่ประกาศ   22/04/2557
 • หมดเขต    25/04/2557
 • อ่าน   418
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294