ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 •     วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี ผู้สนใจสมัครได้ที่ี ห้องงานบริหารงานทั่วไป - งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 เมษายน 2557
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/04/2557
 • หมดเขต    29/04/2557
 • อ่าน   1055
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294