ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2557
 •     วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ เป็ฯต้นไป หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-0299
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/04/2557
 • หมดเขต    //2557
 • อ่าน   361
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294