ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง (ฝั่งกองพัฒนานักศึกษา)
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง (ฝั่งกองพัฒนานักศึกษา) จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั่้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-1135
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/06/2557
 • หมดเขต    19/06/2557
 • อ่าน   300
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294