ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก
 •     เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย เชียงใหม่ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี ้ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5384-8601
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/06/2557
 • หมดเขต    17/06/2557
 • อ่าน   289
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294