ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร
 •     สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5323-1157
 • หน่วยงาน    สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/07/2557
 • หมดเขต    28/07/2557
 • อ่าน   496
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294