ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รัับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 •     คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ผู้สนใจติดตอขอยื่นเอกสารได้ที่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ึถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-3546
 • หน่วยงาน    คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/07/2557
 • หมดเขต    29/07/2557
 • อ่าน   871
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294