ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงาน
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครงาน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเภสัชกร 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5390-8500
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/07/2557
 • หมดเขต    28/07/2557
 • อ่าน   1205
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294