ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • ขยายเวลาสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
 •     สำนัักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 อ.เมือง เชียงใหม่ ขยายเวลาสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สำนัักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-4121
 • หน่วยงาน    สำนัักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/07/2557
 • หมดเขต    15/08/2557
 • อ่าน   599
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294