ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
 •     สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.เชียงใหม่ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประจำศูนย์ที่ แม่ฟ้าหลวง และนักวิชาการพัสดุ ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่กลุ่มอำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 สิงหาคมท 2557 หรือสอบถามได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5312-1177
 • หน่วยงาน    สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/08/2557
 • หมดเขต    10/08/2557
 • อ่าน   1826
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294