ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครข้าราชการผู้มีคุณสมบัติความรู้ความสามารถ และประสงการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร
 •     สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. รับสมัครข้าราชการผู้มีคุณสมบัติความรู้ความสามารถ และประสงการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร ตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง) ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.หรือทางเว็บไซด์ www.nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-2141-3860
 • หน่วยงาน    สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.
 • วันที่ประกาศ   05/08/2557
 • หมดเขต    19/08/2557
 • อ่าน   878
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294