ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของ อบจ.
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา เชียงใหม่ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของ อบจ. จำนวน 12 ตำแหน่ง รวม 28 อัตรา ตำแหน่งยาม , ตำแหน่งพี่เลี้ยง, ตำแหน่งคนงานทั่วไป, นักการภารโรง, คนสวน, พนักงานลาดยาง, ขุดเจาะบ่อบาดาล, พนักงานเครื่องสูบน้ำ, พนักงานประจำรถสุขาเคลื่อนที่, พนกงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา, ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5399-8333
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/08/2557
 • หมดเขต    29/08/2557
 • อ่าน   1992
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294