ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
 •     โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ต.รองเวียง อ.เมือง เชียงราย รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ต.รองเวียง อ.เมือง เชียงราย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5317-4551
 • หน่วยงาน    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ต.รองเวียง อ.เมือง เชียงราย
 • วันที่ประกาศ   15/08/2557
 • หมดเขต    30/08/2557
 • อ่าน   374
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294