ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งธุรการ(ประชาสัมพันธ์) จำนวน 1 อัตรา
 •     สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งธุรการ(ประชาสัมพันธ์) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดตอขอยืนเอกสารได้ที่ งานธุรการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 กันยายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-3651
 • หน่วยงาน    สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/08/2557
 • หมดเขต    01/09/2557
 • อ่าน   1248
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294