ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 10 ตำแหน่ง รวม 26 อัตรา ขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินแล้ว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmaipao.go.th
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/08/2557
 • หมดเขต    20/09/2557
 • อ่าน   656
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294