ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครผู้ประนีประนอมประจำศาล
 •     ศาลจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครผู้ประนีประนอมประจำศาล จำนวน 17 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ไกล่เกลี่ยวข้อพิพาท และให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อสมัครได้ที่ ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทศาลจังหวัดเชียงใหม่ อาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กันยายน 2557
 • หน่วยงาน    ศาลจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/08/2557
 • หมดเขต    10/09/2557
 • อ่าน   874
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294