ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ
 •      ศูนย์สรรหาและเลือกสรร กลุ่มงานบริหารการสอบทุน สำนักงาน ก.พ.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ทุนระกับม.ปลาย ทุนเล่าเรียนหลวง 9 ทุน, ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 58 ทุน, ทุน ปตท.สำรวจและผลิตปิโตเลียม 4 ทุน, ทุนกระทรวงต่างประเทศ 5 ทุน, ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย 4 ทุน, ืุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ 1 ทุน ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร กลุ่มงานบริหารการสอบทุน สำนักงาน ก.พ.ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 กันยายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-2547-1000 ต่อ 8702
 • หน่วยงาน    ศูนย์สรรหาและเลือกสรร กลุ่มงานบริหารการสอบทุน สำนักงาน ก.พ.
 • วันที่ประกาศ   09/09/2557
 • หมดเขต    22/09/2557
 • อ่าน   622
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294