ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัดเข้าศึกษาในโครงการพิเศษคณะวิจิตรศิลป์ ปี 2558
 •     คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัดเข้าศึกษาในโครงการพิเศษคณะวิจิตรศิลป์ ปี 2558 ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานบริการการศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-4812
 • หน่วยงาน    คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/09/2557
 • หมดเขต    20/10/2557
 • อ่าน   444
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294