ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • ขยายเวลารับโอน/ย้ายข้าราชการ
 •     กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ เชียงใหม่ ขยายเวลารับโอน/ย้ายข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5380-1160
 • หน่วยงาน    กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/09/2557
 • หมดเขต    15/10/2557
 • อ่าน   548
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294