ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รัับสมัครบุุคคลเพื่อจัดจ้างให้ปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจของสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
 •     สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ รัับสมัครบุุคคลเพื่อจัดจ้างให้ปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจของสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กันยายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5389-0472
 • หน่วยงาน    สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/09/2557
 • หมดเขต    16/09/2557
 • อ่าน   1302
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294