ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
 •     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ริม อ.แม่ริม เชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวนหลายอัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ริม อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันทนี่ 30 กันยายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5386-1204
 • หน่วยงาน    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ริม อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/09/2557
 • หมดเขต    30/09/2557
 • อ่าน   2273
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294